Ali Kuşçu’nun dipnotları üzerinden tefsirciliği anlamak

Ali Kuşçu’nun dipnotları üzerinden tefsirciliği anlamak
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, Mehmet Çiçek’in yazmış olduğu ‘Müfessir Olarak Ali Kuşcu` kitabını bastı.

Prof. Dr. Mehmet Çiçek, yazdığı eserle dönemin en meşhur bilginlerinden olan Ali Kuşcu’nun az bilinen tefsirciliği konusuna ışık tutuyor.

Kitap, Ali Kuşçu’nun Hâşiyetü Alî el-Kuşcî alâ Şerhi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî adlı dipnotları üzerinden edinilen bilgilerle tefsirciliğe açıklık getiriyor.

Kitabın önsözündeki bilgilere göre çalışmanın hedeflerinden birinin de ‘şerh ve haşiye alanına dair çalışmalar yapmayı düşünen ilim adamlarına, sahayı bir örnek üzerinden tanıtmak ve karşılaşılması muhtemel tablodan haberdar etmek’ olduğu bildirildi.
Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘’ Ali Kuşçu'nun Keşşaf tahkikinin mütemmim cüzü olan "Müfessir Olarak Ali Kuşçu" adlı çalışmam basıldı. İstifadesi bol olsun’’ dedi.